Το Στέμμα του Κρυμμένου Βασιλείου


Το Στέμμα του Κρυμμένου Βασιλείου, ήταν το Μεγάλο Κράνος του Turgon, ιδρυτή και Βασιλιά της Gondolin, που το φορούσε ο ίδιος ως βασιλικό στέμμα. Δεν περιγράφεται με λεπτομέρεια, αλλά επειδή αναφέρεται και ως το Βασιλικό Κράνος του Turgon, φαίνεται ότι βασιζόταν σε ένα στρατιωτικό κράνος, σε παράδοση παρόμοια με αυτή της Gondor, πολύ καιρό μετά την Πτώση της Gondolin. Ένα ομοίωμα του Στέμματος, φτιαγμένο από διαμάντια, στεκόταν πάνω από την Τελευταία από τις Επτά Πύλες της Gondolin, την Πύλη του Ατσαλιού, στο τέλος του Orfalch Echor.

Δεν υπάρχουν σχόλια: