Η Φλόγα της Άνορ

Η Φλόγα της Anor είναι κάποιο στοιχείο ή δύναμη στην οποία αναφέρθηκε δυσνόητα ο Gandalf, ισχυριζόμενος ενώπιον του Balrog στη Moria ότι την εξουσιάζει. Μόνο θεωρίες μπορούν να γίνουν σχετικά με το νόημα και τη φύση της.


Άνορ είναι λέξη των Ξωτικών για τον Ήλιο, και έτσι κυριολεκτικά η "Φλόγα της Άνορ" θα ήταν το φως του Ήλιου, το οποίο προήλθε απ' το φλογερό φρούτο της Λαουρέλιν, ένα από τα Δύο Δέντρα του Βάλινορ

Στη γέφυρα του Καζάντ-ντούμ στη Μόρια, ο Γκάνταλφ, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Μπάλρογκ, λέει: "Είμαι υπηρέτης της Μυστικής Φωτιάς, εξουσιαστής της Φλόγας της Άνορ. Δεν μπορείς να περάσεις. Η σκοτεινή φωτιά δεν θα σε ωφελήσει, φλόγα του Ουντούν. Πήγαινε πίσω στη Σκιά. Δεν μπορείς να περάσεις". Αυτή η έκφραση μπορεί μεταφορικά να αναφέρεται σε κάποια δύναμη που κατείχε ο Μάγος, ως Μάια και υπηρέτης της Άφθαρτης Φλόγας, αποδίδοντας ως αντίθεση το αγνό φως του Ηλίου με την "σκοτεινή φωτιά" του Μπάλρογκ. Τέλος, ο Γκάνταλφ ήταν κάτοχος του Νάρυα, του Δαχτυλιδιού της Φωτιάς, ενός από τα Τρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών. Αν ενδεχομένως υπάρχει κάποια σύνδεση με το Δαχτυλίδι της Φωτιάς και της Φλόγας της Άνορ, αυτό είναι άγνωστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: