Οι Άχρονες Αίθουσες

Οι Άχρονες Αίθουσες ήταν ο τόπος όπου ζούσε ο Eru. Ήταν ξεχωριστές από το Κενό και υπήρχαν πριν και έξω από τα όρια του κόσμου. Στις απεικονίσεις του Tolkien, οι Άχρονες Αίθουσες είναι παρόμοιες με την ιδέα του Παραδείσου, υπό την έννοια ότι υπάρχουν έξω από τα όρια του σύμπαντος και ότι δεν έχουν φυσική μορφή. 
  

Στις Άχρονες Αίθουσες συνθέθηκε η Μουσική των Άινουρ, όπως περιγράφεται στην Αϊνουλιντάλη, πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Ήταν επίσης το σπίτι των Άινουρ που επέλεξαν να μην κατέβουν στην Έα, αλλά αντ' αυτού επέλεξαν να παραμείνουν με τον Έρου. Είναι άγνωστο εάν ήταν ή όχι ο τελικός προορισμός των ψυχών των Ανθρώπων. Επιπλέον, στο τραγούδι του Μπίλμπο για τον Εαρέντιλ, οι Αίθουσες του Μάνγουε και της Βάρντα αναφέρονταν ως "Οι Άχρονες Αίθουσες."

Δεν υπάρχουν σχόλια: