Οι Πύλες της Αυγής

Οι Πύλες της Αυγής βρίσκονταν στο ανατολικότερο σημείο της Arda και ήταν εκεί από όπου ανέτειλε ο Ήλιος. Λέγεται ότι οι μεγάλοι Númenóreans ναυτικοί, από τις "ψηλές πλώρες τους", είδαν τις Πύλες της Αυγής κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων ταξιδιών τους στην ανατολική Arda.

 
Στο The Book of Lost Tales αναφέρονται οι Πύλες της Ανατολής, μέσω των οποίων ο Ήλιος εισερχόταν ξανά στον κόσμο, αφότου περνούσε ταξιδεύοντας μέσα από το Αιώνιο Σκοτάδι στο οποίο εισερχόταν μέσα από την Πόρτα της Νύχτας. Τ
ίποτα περισσότερο δεν είναι γνωστό για αυτές τις Πύλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: