Αβάρι

Avari ονομάστηκαν εκείνα τα Ξωτικά που αρνήθηκαν να κάνουν το Μεγάλο Ταξίδι από την Cuiviénen στο Aman. Avari στην Quenya σημαίνει "οι Απρόθυμοι". Ονομάζονταν επίσης Abari στην Telerin, καθώς και Moripendi, λέξη η οποία είναι συνώνυμη με τη λέξη Moriquendi της Quenya και η οποία αναφέρεται επίσης στους Sindar. Στην Sindarin ονομάζονταν Evair, Morben ή Mornedhel.


Όταν ο Όρομε βρήκε τα Ξωτικά που είχαν ξυπνήσει στην Κουιβιένεν, τους κάλεσε να πάνε μαζί του στο Βάλινορ. Όλοι οι Μίνυαρ, κάποιοι από τους Νέλυαρ και οι περισσότεροι από τους Τάτυαρ πείστηκαν, κι ακολούθησαν τον Όρομε στο Μεγάλο Ταξίδι για τη Δύση.

Οι υπόλοιποι, που ζούσαν πιο μακριά από τα νερά της Κουιβιένεν και περιπλανιόντουσαν στους λόφους, δεν είχαν δει τον Όρομε όταν πρωτοπήγε και είχαν ακούσει τρομακτικές ιστορίες για τους Βάλαρ (προφανώς από τον Μέλκορ και τους υπηρέτες του). Έτσι, παρέμειναν δύσπιστοι ή απλώς αρνήθηκαν να φύγουν από τη γη τους. Από τότε έμειναν γνωστοί με το όνομα "οι Απρόθυμοι" εξαιτίας της άρνησής τους στο κάλεσμα της Δύσης. Πληθυσμιακά αποτελούνταν από τους μισούς από τους Τάτυαρ και από 1/3 των Νέλυαρ και, σύμφωνα με μια παράδοση, οι αρχηγοί τους ήταν οι Μόργουε και Νούργουε των Τάτυαρ και Νέλυαρ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τους μύθους, τα Ορκς μπορεί να κατάγονταν από Αβάρι Ξωτικά τα οποία αιχμαλωτίστηκαν και βασανίστηκαν από τον Μέλκορ. Αρχικά οι Αβάρι έμειναν στην Κουιβιένεν αλλά πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να περιπλανιούνται δυτικά. Εκείνοι που πήγαν τελικά δυτικά αναμείχθηκαν με τους Νάντορ της Κοιλάδας του Άντουιν και του Ερίαντορ, ενώ κάποιοι έφτασαν στο Μπελέριαντ κι αναμείχθηκαν με τους Λαϊκουέντι, αν και ελάχιστοι έμειναν στο Ντόριαθ. Οι Αβάρι των Τάτυαρ ήταν εχθρικοί προς τους Νόλντορ, τους εξόριστους συγγενείς τους, και τους ζήλευαν, κατηγορώντας τους για αλαζονεία.

Εντάιν που ταξίδεψαν στη Δύση συνάντησαν τους Αβάρι πρώτα από όλα τα Ξωτικά, και διδάχτηκαν από αυτούς μουσική και γλώσσα, η οποία επηρέασε τη δική τους. Κάποιοι Αβάρι μετά το τέλος της Πρώτης Εποχής άρχισαν να αναμειγνύονται με τους διασκορπισμένους Νάντορ πέρα από τα Ομιχλιασμένα Βουνά και πολύ δύσκολα ξεχώριζαν από αυτούς. Από τότε και στο εξής έγιναν γνωστοί ως Σίλβαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: