Άβυσσος

Η Άβυσσος είναι τα χαμηλότερα μέρη των Άχρονων Αιθουσών του Eru
Το αντίθετο αυτής είναι ο Ουρανός, τα ψηλότερα μέρη. 

 
"...Και στη μέση αυτής της διαμάχης, που τα ανάκτορα του Ιλούβαταρ τραντάζονταν κι ένα τρεμούλιασμα έφτανε ως τους τόπους που η ησυχία δεν είχε ποτέ ως τώρα ταραχτεί, ο Ιλούβαταρ σηκώθηκε για τρίτη φορά και η όψη του ήταν τρομερή. Μετά σήκωσε και τα δύο του χέρια ψηλά και με μια συγχορδία, βαθύτερη κι από την Άβυσσο, ψηλότερη κι από τον Ουρανό, διαπεραστική σαν το φως της ματιάς του Ιλούβαταρ, η Μουσική έπαψε..."  Αϊνουλιντάλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: