Άραταρ

"Ανάμεσά τους εννέα ήταν οι πρώτοι σε δύναμη και σεβασμιότητα. Αλλά ένας απ’ αυτούς έχει διαγραφεί και μένουν οκτώ, οι Άραταρ, οι Υψηλοί της Άρντα: ο Μάνγουε και η Βάρντα, ο Ούλμο, η Γιαβάννα και ο Άουλε, ο Μάντος, η Νιέννα και ο Όρομε. Ο Μάνγουε είναι ο βασιλιάς τους και έχει την υποταγή τους στο όνομα του Έρου, αλλά στο μεγαλείο είναι ίσοι και ξεπερνούν σε σύγκριση όλους τους άλλους, και από τους Βάλαρ και από τους Μάιαρ ή από οποιαδήποτε άλλη τάξη που ο Ιλούβαταρ έχει στείλει στην Έα." Valaquenta


Oι Aratar (στη Sindarin "οι Βασιλικοί") ή "οι Υψηλοί" της Arda είναι οι οκτώ μεγαλύτεροι των Valar. Κατά φθίνουσα σειρά της εξουσίας είναι οι: Manwe, Varda, Ulmo, Yavanna, Aulë, Mandos, Nienna και Oromë. Oι Aratar ήταν αρχικά εννέα και σε αυτούς συμπεριλαμβανόταν και ο Melkor (πιθανότατα ως ο μεγαλύτερος από αυτούς), αλλά ο ίδιος έπαψε να λογίζεται ανάμεσά τους μετά την εξέγερσή του. Αν και ο Manwe κατείχε το αξίωμα του Υψηλού Βασιλιά της Arda, οι Οκτώ ήταν ίσοι σε σεβασμιότητα, και λέγεται ότι το μεγαλείο τους ξεπερνούσε ακόμα και τους άλλους Valar. Οι Aratar αναφέρονται επίσης ως "Οι Οκτώ" και "Οι Ιεροί" της Arda

Δεν υπάρχουν σχόλια: